Soner Yalçın: Bir gerçeği hatırlatırım

Soner Yalçın-2013-1Erdoğan ailesine ve AKP’li bakanlara kadar uzanan 17 Aralık ve 25 Aralık rüşvet skandalı soruşturmalarına savcı takipsizlik kararı verdi.
Artık…
Erdoğan Ailesi’nin fertleri; AKP’li bakanlar ile bakan çocukları ve keza Reza Zarrab yargı önüne çıkarılmayacak!
İyi…
Güzel…
Ama şu gerçek gözardı edilemez. Ne mi?..
Yazayım…
– Çandarlı Kara Halil Paşa, Osmanlı askeri örgütünün ilk adımı sayılan “Yaya” sınıfı kurulduğunda, adını listeye yazdığı hemen herkesten rüşvet aldığı için yargılandı mı? HAYIR!.. Oğlu Vezir Ali Paşa da, İstanbul kuşatmasını kaldırması için Sultan Beyazıt’ı razı etmesi karşılığında rüşvet aldı. O, yargı önüne çıkarıldı mı? HAYIR!..
– Rüşvet alanlara büyük tepki gösteren Sultan III. Murat, Osmanlı tarihinde ilk rüşvet alan padişah oldu. İsfendiyaroğlu Şemsi Paşa’dan 40 bin altın aldı. Yargılandı mı?
HAYIR!
– Kanuni Sultan Süleyman’ın rüşvetçiliği ile meşhur Sadrazam Rüstem Paşa hiç yargı önüne çıkarıldı mı? HAYIR!..
– Mısır Valisi olabilmek için tüm devlet katını rüşvete boğan Mahmut Paşa yargılandı mı? HAYIR!..
– İran Serdarı Mustafa Paşa ordugahında bütün alt görevleri satıyordu. Yargılandı mı? HAYIR!..
– Yahudi banker Hirsch’ten rüşvet alan Nafia Nazırı Garabet Artin Davut Paşa yargılandı mı? HAYIR!
– Aldığı özel yat rüşveti karşılığında Mısır Valisi İsmail Paşa’ya “Hıdiv” unvanı veren Sultan Abdulaziz yargılandı mı? HAYIR!..
– Sadrazamlığı 50 bin altına satın alan Topal Recep Paşa yargılandı mı? HAYIR!..
(Kellesini ayaklanan halk aldı!)
Bu örnekleri neden veriyorum?
Yazacağım.
Fakat birkaç örnek olay daha sıralayayım…

“Oğlan pezevengi”

– Asker maaşlarının ayarı bozuk sikke ile ödenmesi için 200 bin akçe rüşvet alan Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa yargılandı mı? HAYIR!..
– Huzuruna gelen davacıdan birkaç bin akçe alıp lehine karar veren; ancak davalı kendine daha fazla rüşvet verirse bu kez onun lehine hüküm veren Lazkiye Kadısı Mehmet yargılandı mı? HAYIR!..
– 1875 Mali krizinde elindeki senetleri bir gün önceden satarak kendine çıkar sağlayan Sadrazam Nedim Paşa soruşturması yargı önüne çıkmasına neden oldu mu?
HAYIR!..
– Taraflardan rüşvet almadan dava görmeyen Yenişehir Naibi Bekir yargılandı mı? HAYIR!..
– Kimi makamları rüşvet karşılığı satan Şeyhülislam Mehmet Ataullah Efendi yargılandı mı? HAYIR!..
– Her yıl gemi inşa ettirmek için devlet kasasından ödenek alıp, görevde kaldığı 25 yıl boyunca bir tek gemi yaptırmayan ve 3 milyon sterlin değerindeki bir servete sahip olan Bahriye Nazırı Hasan Paşa yargılandı mı? HAYIR!..
– Zimmetine geçirdiği 7 milyon 500 bin dolar ile ABD’de yatırım yapan Sultan II. Abdülhamid’in akıl hocası Arap İzzet Paşa yargıya hesap verdi mi? HAYIR!..
– “Oğlan pezevengi” lakabıyla tanınan rüşvetçiliğiyle ünlenen Anadolu Kadıaskeri Muslihüddin yargılandı mı? HAYIR!..
– Okuma-yazma bilmemesine rağmen rüşvet vererek Anadolu Kadıaskeri olan ve verdiği rüşvetlerin parasını fazlasıyla rüşvet alarak çıkaran Hocazade yargılandı mı? HAYIR!..
– İngilizlerden rüşvet yiyen Sadrazam Sinan Paşa yargılandı mı? HAYIR!..
– Sultan III. Mehmet’i etkilemesi için İngilizler’den rüşvet alan padişahın akıl hocası Saadeddin Efendi yargılandı mı? HAYIR! (Bu Saadeddin Efendi, aldığı rüşvetleri defterine yazan Sadrazam Hadım Hasan Paşa’nın defterini ele geçirerek idamına sebep oldu! Hırsız hırsızı iyi tanıyor!)
– Napolyon’dan rüşvet alan Osmanlı’nın Paris elçisi Halet Efendi yargılandı mı?
HAYIR!..
– Mevkufati Kara Abdullah tarafından rüşvetçilikleri Divan önünde ortaya dökülen Rumeli Kadızadesi Memikzade ile Anadolu Kadıaskeri İmamzade ayrıca yargıda hesap verdiler mi? HAYIR
– Sattığı devlet mallarının parasını cebine indiren Derviş Aşçı Dede İbrahim yargılandı mı? HAYIR!
Örnekleri uzatabilirim.
Ama gerek yok.
Söylemek istediğim şudur…

Kaçamazsınız

Devlet adamı olarak hırsızlık yapıp, rüşvet yiyip adaletten/ yargı önünden kaçabilirsiniz.
Dün…
Böyle çok devlet adamı oldu; okuduk.
Ve kuşkusuz bugün de oluyor; görüyoruz.
Kimileri yargı önüne çıkarılıyor mu? HAYIR!..
Amma…
Yargıdan kaçsanız da, yukarıda örneklerini gördüğünüz gibi, tarih yazıyor kardeşim!
Yargıdan kaçabilirsiniz fakat tarihten kaçamazsınız.
İşte bak:
Katip Çelebi yazdı.
Peçevi yazdı.
Naima yazdı.
Şanizade yazdı.
Koçi Bey yazdı.
Kantemir yazdı.
Uzunçarşılı yazdı.
Orhun Yazıtları bile yazdı.
Evet, adaletten kaçabilirsiniz ama tarihten kaçamazsınız.
Gerçekleri başka kalıplara soksanız da tarihten kaçamazsınız.
Evet, asıl hükmü yargı değil tarih verir!
Yargı kararı olsun veya olmasın; tarih hırsıza “hırsız” der!
Ve tarih ispatlamıştır ki; hiçbir zorba iktidar ve kişi, gerçeğin üzerini kapatamamıştır.
Kimse tarihin yüce mahkemesinden kaçamamıştır…

SÖZCÜ

Leave a Reply

Your email address will not be published.