Uğur Dündar: Kayınpeder enişte işindeki kuyruklu yalanı belgeliyorum!..

Ugur-Dündar-2YAZARLAR-Perşembe gecesi…
Fox TV’de Fatih Portakal’ın başarıyla sunduğu ana haber bültenini seyrediyorum.
Haberlerden biri, 112 Acil Servis İstasyonları skandalıyla ilgili.
Fox TV muhabiri skandalın kilit isimlerinden Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın kayınpederi Ali Yüksel’le röportaj yapıyor.
Yüksel bir soru üzerine aynen şunları söylüyor:
“Oktay Ferşat bana, Bilecik’te Osmanlı inşası bir projeden bahsetti. Bu işin koordinatörlüğünü kabul ettim. 112’lerle ilgili müteahhitlerin durumunu görünce müsaade istedim, ayrıldım!”
Yani “Benim 112 Acil Servis İstasyonları işinde hiçbir rolüm ve sorumluluğum yoktur. Ben bambaşka bir konuda Oktay Ferşat’ın koordinatörlüğünü yaptım” demeye getiriyor.
Kamuoyuna yönelik açıklamasında ise daha net ifadeler kullanıyor.
“Ben iddia edildiği gibi Oktay Ferşat’ın ortağı değil, aynı gurubun ayrı bir projesi (Osmanlı şehri inşası) için, 5 ay boyunca ücretli olarak şirket bünyesinde çalıştım ve Mayıs 2013 tarihinde de ayrıldım” diyor.
112 Acil Servis İstasyonları projesinde hiçbir şekilde görev almadığını altını çizerek belirtiyor.
Aksini iddia eden gazeteler ve gazeteciler hakkında gereken yasal girişimleri başlatacağını, onlardan yargı önünde hesap soracağını söylüyor.
Bizi yalan haber yapmakla, iftira atmakla suçluyor.
* * *
Ama tanıklar ve belgeler, asıl yalan söyleyenin, iftira atanın kendisi olduğunu gösteriyor.
Örneğin “Ben acil servis istasyonu işinde hiç yoktum” diyen Yüksel, 20 Eylül 2012 tarihinde Antalya’da, adına yapılan istasyonun açılışına katılıyor ve Vali’nin hemen yanında, kurdeleyi kesenler arasında görülüyor.
Görüştüğüm bazı müteahhitler bu işe Yüksel’in teşvikiyle girdiklerini ve herhangi bir sorunla karşılaşmayacakları güvencesini bizzat onun verdiğini iddia ediyorlar.
Aynı mağdurlar Ali Yüksel’in olayın başından beri Oktay Ferşat’la birlikte hareket ettiğini, sadece 5 ay değil aylarca yanında durduğunu öne sürüyorlar.
* * *
Sevgili okurlarım,
Şimdi konunun en can alıcı noktasına geliyorum, ve size iki tutanak sunuyorum:
2 Mart 2013 tarihini taşıyan tutanaklardan biri Afyonkarahisar Sanayi Sitesi yanındaki 3 No.lu 112 Acil Servis Hizmetleri İstasyonu için düzenlenmiş.
İkinci tutanak da yine Afyonkarahisar’daki Bayram Koçer 112 Acil Servis İstasyonu’ndaki durumun tespiti amacıyla imzalanmış.
Peki bu tutanakta kimlerin imzaları bulunuyor?
Doğal olarak Oktay Ferşat’ın.
Sonra İl Sağlık Müdür Yardımcısı İbrahim Karadağ’ın.
Başka imzalar da var ama, ben en önemlisine geçiyorum.
Tutanaklarda Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın kayınpederi Ali Yüksel’in de imzası yer alıyor.
Hem de genel koordinatör olarak!
Demek ki neymiş?
Ali Yüksel 4 bin adet olarak projelendirilen, ama 100’ü aşkın müteahhidin mağduriyetine neden olan 112 Acil Servis işinin genel koordinatörüymüş!
O halde “Ben o işte yoktum” diyerek yalan söyleyen, iftira atan kimmiş?
Ali Yüksel’den başkası değilmiş!
* * *
Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmıyor.
Hemen sönüyor!
Çünkü günümüzde hakikat, en kısa sürede hedefine ulaşıyor.
Fenerbahçe’nin aile gecesinde neden yoktum?
Son gün­ler­de Fe­ner­bah­çe­li dost­lar­la ko­nu­şur­ken hep ay­nı so­ruy­la kar­şı­la­şı­yo­rum.
“Fe­ner­bah­çe­’nin ai­le ge­ce­sin­de ni­çin yok­tu­nuz?”
Ce­va­ben “Be­ni ça­ğır­ma­dık­la­rı­na gö­re de­mek ki, ai­le­den say­ma­mış­lar!” di­yo­rum.
Ay­rı­ca biz­ler, SÖZCÜ ai­le­si­nin men­sup­la­rı, bu kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğun­da ba­zı et­kin­lik­le­re ça­ğı­rıl­ma­ma­yı ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zın ve dik du­ru­şu­mu­zun tescili olarak kabul ediyor ve hiç yadırgamıyoruz.

SÖZCÜ

U-D-Belge-2013-1

Leave a Reply

Your email address will not be published.