Beste Serim Erbak: ROMA-NAPOLİ

Beste Serim Erbak: ROMA-NAPOLİ

ROMA-NAPOLİ 02 MART 2014 Napoli-Roma arası iki saat sürüyor. Sabah 7.30 da Napoli’den trenle yola çıktık. Kompartımanda bir adam yüksek sesle incilden parçalar okuyup ” Amen”diyor. Yanındaki arkadaşı da onu tastik ediyor. Benim de onaylamamı bekliyor. Bir yandan fazla muhattap olmak istemediğim için başım ile dinlediğimi gösteriyorum diyer yandan da iki saat sürecek yolculuğu düşünüp […]

Emin Çölaşan: Ama o hırsız değildi

Emin Çölaşan: Ama o hırsız değildi

Sevgili okuyucularım, 12 Eylül 1980 darbesinin durup dururken yapılmadığını herkesin, özellikle genç kuşakların çok iyi bilmesi gerekiyor. Ülkede her gün kan akıyordu. Sağ-sol çatışmaları alabildiğine yoğunlaşmıştı. Her gün bombalar patlıyor, silahlar atılıyor, insanlar toprağa veriliyordu. Üstelik her cenaze töreni yeni bir olay demekti. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştı. Semtler, mahalleler, okullar, öğrenci yurtları […]

Bekir Coşkun: Biz ölülerden hesap sorarız!..

Bekir Coşkun: Biz ölülerden hesap sorarız!..

Kusura bakmayın: İkiyüzlüsünüz… * Kenan Evren Paşa o gün balık avına çıktı, hiç balık yakalayamadığı halde “Evren balıkçılık dersi verdi” diye yazdılar… * Bir başka gün Marmaris’te keklik avına gitti, arkasında belki yüzelli kişi… Keklik görünce ateş etti, ama keklik orada değildi, o attığı, rüzgarda uçuşan poşetti… Dört bir yandan keklik getirdiler “Paşam siz vurdunuz” […]

Mustafa Balbay: Halk Erdoğan’dan 2 sıfır attı!

Mustafa Balbay: Halk Erdoğan’dan 2 sıfır attı!

12 Eylül darbesinin başındaki kişi olarak Kenan Evren’in ölümünün ardından yaşanan tartışma yelpazesi oldukça geniş. Evren’in ölümüyle birlikte 35 yılın bir dökümünün de yapıldığı görülüyor; “önümüzdeki 3-5 gün daha bunun devam edeceği anlaşılıyor”. Evren’in kudretli olduğu dönemlerde etrafını donatan kişilerin yıllar sonra söyledikleri… 12 Eylül hukukundan ve uygulamalarından yararlanarak kendilerine özel güçlenme sahası yaratanlar… 12 […]

Yılmaz Özdil: Kenan Evren

Yılmaz Özdil: Kenan Evren

Süleyman Demirel… Menderes’in monte ettiği bürokrattı. Kenan Evren… Demirel’in monte ettiği generaldi. * (Demirel başbakanken, kara kuvvetleri komutanını zart diye görevden aldı, üçüncü ordu komutanını kara kuvvetleri komutanı yapmaya kalktı, hiyerarşi allak bullak oldu, kriz çıktı, birinci ikinci üçüncü ordu komutanları emekliye sevkedildi, yüksek askeri şura’da adı bile geçmeyen, emekli olmasına kesin gözüyle bakılan Ege […]

Mehmet Türker: Kenan Evren

Mehmet Türker: Kenan Evren

Bu­gün 35 ya­şın­da olan­lar, o gün­ler­de dün­ya­ya ye­ni gel­miş­ti… Bu­gün 40 ya­şın­da olan­lar, Tür­ki­ye­’nin ya­şa­dı­ğı olay­la­ra ak­lı er­me­ye­cek yaş­ta kü­çük ço­cuk­lar­dı… O ço­cuk­lar şim­di sa­de­ce oku­duk­la­rıy­la din­le­dik­le­riy­le, bu­gü­nün şart­la­rın­da o gün­le­rin şart­la­rı­nı de­ğer­len­di­re­rek hü­küm ve­ri­yor­lar!.. Tür­ki­ye­’nin 7. Cum­hur­baş­ka­nı Ke­nan Ev­re­n’­in bu­gün ce­na­ze­si kal­dı­rı­lı­yor… Pe­ki, 12 Ey­lül dar­be­si­nin tek so­rum­lu­su Ke­nan Ev­ren miy­di?.. O gün­le­rin si­ya­set­çi­le­ri­nin […]

Saygı Öztürk: Evren, bu zalimliği yaptı mı?

Saygı Öztürk: Evren, bu zalimliği yaptı mı?

12 Eylül 1980 darbesinin lideri Kenan Evren’e bugün televizyonlarda, köşelerinde atıp-tuttuklarına bakmayın. Bunların önemli bir bölümü Kenan Evren‘in alkışçılarıydı. O yüzden, şu anda yönetimde olanlar, etrafındakilerin şakşaklarına, dolduruşlarına gelmesin. Bugün o yakın çevresinde bildikleri arasında onu hançerleyen çok olacaktır. 12 Eylül 1980 öncesinde “sağ-sol çatışması” sonucu 5 bin 200 kişi öldürüldü. 12 Eylül darbesinden sonra […]

Soner Yalçın: Kime oy versek?

Soner Yalçın: Kime oy versek?

“Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London” nedir; bilir misiniz? Kısaltılarak; “London City”… “The City”… Veya küçük bir alanı kapladığı için, “The Square Mile” de denir. Londra’da 2.6 kilometrekarelik alanı kaplayan, dünyanın en eski ve halen devam eden yerel hükümeti’dir! Bayrağı ve kendi “anayasası” vardır; İngiliz kanunlarına muaftır. Burası İngiltere’nin bir parçası […]

Mustafa Mutlu: GÜVENİLMEZ BİR HALKIZ…

Mustafa Mutlu: GÜVENİLMEZ BİR HALKIZ…

Hep siyasetçileri, bürokratları, hukukçuları eleştirecek değilim ya… Yeri gelince iğneyi kendimize de batırırım. Kusura bakmayın; ama… Kesinlikle güvenilir bir halk değiliz. Duruma göre pozisyon alıyoruz. Güçlünün borusunu çalıyoruz. Yılanın “yılan” olduğunu biliyoruz da ille de “bize dokunacağı an”a kadar sabrediyor ve “Beni öldürmeyen, bin yaşasın” diyoruz. Üç kuruşluk avantayı görünce yüz takla atıyoruz. Para tutkumuz, […]

Mustafa Balbay: Evren öldü… 12 Eylül ölmedi!

Mustafa Balbay: Evren öldü… 12 Eylül ölmedi!

12 Eylül askeri darbesinin komutanı Kenan Evren öldü. 12 Eylül darbesinin hemen ardından 1982 Anayasası ile birlikte kendisini anayasanın içine koyup Cumhurbaşkanı seçtiren Kenan Evren öldü. Yaptığı her Anadolu gezisinde sözlerine Kuran’dan ayetlerle başlayıp peygamberin sözleriyle bitiren Kenan Evren öldü. 17 yaşındaki bir gencin yaşını büyütüp astıran, buna tepki gösterenlere de “Asmayıp da besleyelim mi” […]

1 2 3 49